ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Moody's: Η αποχώρηση της HSBC δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της Λαϊκής

14:23 - 12 Ιαν 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Την αξιολόγηση Baa1/Prime-2/D+ της Λαϊκής Τράπεζας και τις σταθερές προοπτικές της επιβεβαιώνει η Moody’s, έπειτα από την ανακοίνωση των σχεδίων της HSBC για πώληση του 21% της κυπριακής τράπεζας.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Moody’s, παρότι η σχέση της Λαϊκής με την HSBC θεωρείται σημαντική, κάποια μεταβολή σε αυτήν δεν θα επηρέαζε την πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής τράπεζας, καθώς αυτή στηρίζεται από το εκτεταμένο εγχώριο δίκτυο, τα αδύναμα αλλά βελτιούμενα θεμελιώδη και τις δραστηριότητες σε ξένες αγορές. Εξάλλου, η Moody’s επισημαίνει πως η HSBC, παρότι παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Λαϊκής από τη δεκαετία του ’70, δεν είχε τα τελευταία ενεργή παρουσία και ανάμειξη στη διοίκηση της τράπεζας. Βέβαια, μελλοντικά, η αξιολόγηση της Λαϊκής θα επηρεασθεί από την ενδεχόμενη είσοδο ενός νέου μετόχου, και ειδικότερα από τη φερεγγυότητα του μετόχου, από τη σχέση που θα έχει με την τράπεζα, την έκταση της στήριξης που αυτός θα μπορούσε να παρέχει και τη συμβολή του στο δίκτυο της τράπεζας.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.